Koncernredovisning

Vi hjälper dig med koncernbildning och koncernredovisning

Smart redovisning för koncerner

Som huvudregel ska alla koncerner upprätta en koncernredovisning, men det finns undantag. Även om du faller under dessa är det klokt att göra det ändå för intern uppföljning, för att se hur du ligger till jämfört med konkurrenterna och för att visa externa intressenter hur bra helheten går.

 

Revise finns med från planering till bildande av en koncern och hjälper till med koncernredovisningen när det blir dags. Vi kan också hjälpa till med redovisningen under året där vi gärna digitaliserar för att skapa enkla flöden och anpassar den löpande bokföringen efter en koncernstruktur. Är ni redan en befintlig koncern, stor som liten, och endast vill ha hjälp med koncernredovisningen hjälper vi så klart till med det också.

Vad är en koncernredovisning?

Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar och offentliggör tillsammans med sin vanliga årsredovisning. Syftet med koncernredovisning är att presentera hela koncernen som en enda ekonomisk enhet. I praktiken innebär det att man sammanfogar, eller konsoliderar, koncernföretagens finansiella rapporter. Innan det är möjligt måste alla transaktioner som har skett inom koncernen elimineras. Det är just detta som gör koncernredovisning till ett komplicerat område och som kräver rätt kompetens.

Förvärvsanalys – grunden till koncernredovisningen

Vi har även erfarenhet av att upprätta förvärvsanalyser, som är grunden till koncernredovisningen. En viktig del av arbetet som många företagare glömmer bort. För varje dotterföretag ska du göra en analys över hur det ser ut i företaget vid tiden för köpet. Det är inte sällan en komplex analys, där man tittar på vilka tillgångar och skulder som finns i det förvärvade företaget.

Fördelar med att bilda en koncern

Det blir allt vanligare att företag delar upp affärsområden i egna enheter och bildar en koncern då det finns många fördelar. En av dem är att sprida riskerna mellan flera företag genom att exempelvis flytta inventarier som stora maskiner till ett eget företag. En annan fördel är möjlighet till skatteutjämning genom att kvitta vinst mot förlust. I en koncern kan man även dela på administrativ personal och därmed spara pengar. 

Kontakta oss