Filinlämning

Här kan du som befintlig kund enkelt ladda upp det material vi efterfrågat av dig.

Filer
För att underlätta hanteringen ber vi dig, om möjligt, att skicka alla dina filer i en komprimerad mapp (zip-fil) istället för många separata filer.