Bokslut & årsredovisning

Vi hjälper dig med ett komplett bokslutsarbete

Årligen skall alla aktiebolag göra bokslut och lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Oavsett om du sköter den löpande bokföringen själv kan vi hjälpa dig så att alla siffror blir rätt vid årets slut. Dessutom ingår det att vi kommer med smarta tips kring resultatplanering och hur du undviker att betala onödigt mycket skatt samt ger rekommendationer utifrån era önskemål med verksamheten.

Vi samarbetar alltid med bolagets revisor för att få ett så bra och effektivt bokslutsarbete som möjligt. Allt arbete sker digitalt, både inlämning av underlag, uppladdning av rapporter och signering. 

Närbild på datorskärmen där en del av Fortnox bokföringsprogram syns.

Jag vill ha mer information!