Löpande bokföring

Vi erbjuder hjälp med bokföring

I löpande bokföring ingår allt från att bokföra och betala dina leverantörsfakturor till att skicka ut kundfakturor och påminnelser om så behövs. Då vi arbetar i ett webbgränssnitt så gör vi gemensamt upp vilka delar just du önskar hjälp med.

I slutet av varje månad kontrollerar vi alla balanskonton, analyserar ditt resultat och skapar rapporter i vårt webbaserade rapportsystem. Vi kan även naturligtvis bistå med att rapportera till de myndigheter som kväver rapportering. Utöver detta finns vi alltid med som stöd där vi hjälper dig följa de regler och lagar som finns samt kommer med tips och råd på du kan utveckla ditt företag!

Närbild på datorskärmen där en del av Fortnox bokföringsprogram syns.

Jag vill ha mer information!