Detta gäller vid kickoffer och konferenser

Under hösten väljer många företag att arrangera kickoffer och konferenser för sina anställda. Skattefria kickoffer och konferenser är förmåner som företag kan erbjuda sina anställda för att främja teambuilding, kompetensutveckling och trivsel på arbetsplatsen. För att dessa förmåner ska vara skattefria för både arbetsgivaren och den anställde måste vissa villkor uppfyllas.


För att en kickoff eller en konferens ska vara avdragsgill och att de anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste de skapa värde för verksamheten och uppfylla några krav:

  • Sammankomsten ska vara minst 75 procent av den normala arbetstiden, det vill säga minst sex timmar av en åtta timmars arbetsdag. Den ska även bestå av kvalitativt arbete som är till nytta för företaget.
  • Sammankomsten får som högst vara en vecka och då ska det kvalitativa arbetet vara utspritt under hela denna vecka.
  • För att inte belasta den anställde med förmånsbeskattning ska aktiviteter som fokuserar mer på nöje och teambuilding ske utanför dessa tidsramar. 

 

Resmål utomlands

Vid kickoffer eller konferenser utomlands krävs i regel högre krav på motivering. I de flesta fall är det inga problem men man bör kunna bevisa att det är till nytta för företaget. Exempel på godkända skäl kan vara att moderbolaget är beläget på resmålet eller att det är kostnadseffektivt med en kickoff eller konferens utomlands. 

 

Vikten av dokumentation

För att vara på den säkra sidan är det viktigt att dokumentera sammankomsten. Skriv ned en detaljerad sammanställning med information som innehåll, kostnader och deltagare. Spara även ner videoklipp och bilder som styrker det företagsmässiga ändamålet som kan visas upp om Skatteverket börjar tvivla.  


Känner du dig fortfarande osäker på vad som gäller, tveka inte att kontakta oss på Revise så berättar vi mer. 

Därför ska du skicka in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket