En perfekt tid för att stanna upp och reflektera över verksamhetens ekonomiska resultat

Sommaren är generellt en lugnare period och därmed en perfekt tid att stanna upp, reflektera och utvärdera över året som gått. Genom att granska prestationer och lära dig av dina erfarenheter kan du lägga grunden för en framgångsrik affärsplan och budget för det kommande året.

 
Att stanna upp och reflektera över det gångna året ger dig möjlighet att identifiera styrkor och svagheter i företaget. Vad har fungerat bra? Vilka utmaningar har uppstått? Genom att noggrant granska dessa frågor kan du dra lärdomar och fatta kloka beslut för framtiden.
 

Ta lärdom genom noggrann utvärdering

Att utvärdera det ekonomiska resultatet i företaget är en av de viktigaste delarna för att man ska kunna utvecklas. Titta på företagets intäkter och kostnader, analysera trender och identifiera eventuella områden som kan optimeras. Kanske finns det kostnader som kan minskas, eller ineffektiva processer som kan förbättras. Genom att noga granska dessa saker kan du skapa en stark grund för att fatta ekonomiska beslut och prioriteringar.
 

Gör en affärsplan och budget för kommande år

Passa på att göra en affärsplan samt budget för kommande år när det är en lugnare period för bolaget.
 
Affärsplanen läggs ofta innan företaget startas, därefter utvecklar man den en gång om året. 
En affärsplan omvandlar din affärsidé till konkreta affärsmål och fungerar som en vägledning för ditt företag under den planerade tidsperioden. Betrakta din affärsplan som ett verktyg för beslutsfattande och som ett dokument som styr verksamheten. Genom att besvara frågor om vad ditt företag ska göra, för vem det ska göras och hur det kan göras effektivt, kan du samtidigt optimera intäkterna.
 
Genom att upprätta en budget kan du förbättra din verksamhetsplanering. Det ger dig en tydlig bild av vad som bidrar till lönsamhet samtidigt som du får kontroll över företagets ekonomi. Planera din budget genom att göra både en resultatbudget samt likviditetsbudget. Planen ska innehålla både intäkter och kostnader, men kan även innefatta investeringar och kassaflöde. Sätt även upp viktiga KPI:er och mål för olika delar verksamheten.
 
Kom ihåg att en affärsplan och budget inte är statiska dokument. De kan justeras och anpassas när ny information eller förändringar inträffar. Var flexibel och beredd att göra nödvändiga justeringar för att möta utmaningar och dra nytta av nya möjligheter som dyker upp under året.
 
Lycka till! Vi önskar er alla en fin sommar!

Välkommen Alicia Mobarak Nilsson – vår nya revisorsassistent