Tips inför årsskiftet 2022 för dig som företagare

2022 börjar lida mot sitt slut och för dig som företagare finns det en hel del att tänka på. Som julgåvor till anställda och beräkning av utdelningsutrymme enligt 3:12 reglerna. Vi har samlat några tips som kan vara värdefulla att ha med sig.


Bilda bolag innan årsskiftet

Planerar du att starta nytt bolag är det en fördel att inte vänta tills nästa år. Om du redan vid ingången av 2023 äger aktier i ett aktiebolag får du tillgodoräkna dig utdelningsutrymme i din K10:a. Väntar du till efter årsskiftet med att starta bolaget kan du inte ta del av detta utrymme nästa år.

Investera innan nyår och få ner resultatet

Behöver du investera i nya inventarier är det smart att göra det innan nyår för att få ner resultatet och därmed minska vinstskatten. Förbrukningsinventarier som har en livslängd på max tre år får dras av direkt. Detsamma gäller för inventarier där anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Julbord och personalfest – vad gäller?

Att avsluta året med julbord eller en julfest med sina medarbetare är vanligt. Avdragsmöjligheterna är dock mycket begränsade. Du får endast göra avdrag för enklare förtäring under förutsättning att utgiften för en person max uppgår till 60 kronor exklusive moms. Allt utöver denna summa medges inte avdrag för alls. För kringkostnader som lokalhyra och underhållning medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Julgåvor till anställda

Julen är precis runt hörnet och kanske har du funderat på julgåvor till dina anställda. För att den anställde inte ska behöva bli beskattad är det bra att tänka på att julgåvan inte får överstiga 500 kronor inklusive moms. Vill du ge en gåva där värdet är mer än 500 kronor ska den anställde bli beskattad för hela beloppet och företaget får heller inte dra av momsen.

Med detta vill vi på Revise önska er en god jul och ett gott nytt år! 

Viktiga nyckeltal att hålla koll på