Detta bör du som företagare tänka på inför årsskiftet

2023 rusar förbi och snart är även detta år slut. Som företagare finns det en hel del man bör tänka på inför årsskiftet och vi på Revise vill ge dig några värdefulla tips som hjälper dig på vägen. 

 

Starta företag redan i år

Planerar du att starta ett nytt företag? Då är det fördelaktigt att inte vänta tills nästa år. Om du redan vid ingången av 2024 äger aktier i ett aktiebolag får du tillgodoräkna dig utdelningsutrymme i din K10:a. K10 är en blankett i din deklaration där du varje år samlar på dig ett utrymme för lågbeskattad utdelning någon gång i framtiden. Hur stort utrymmet blir beror på vilken av beräkningsreglerna du använder, men minst 195 250 kronor. Väntar du till efter årsskiftet med att starta företaget går du miste om möjligheten att spara på dig årets gränsbelopp. 
 

Förbered underlagen inför årsbokslut

Inför årsbokslutet är det skönt att ha ordning och reda på alla underlag som ska skickas in till din redovisningskonsult eller revisor. Förbered dig genom att ta fram dokument som skattekontoutdrag, försäkringsbrev, kvitton och fakturor.
 

Hantering av kontrolluppgifter

För att minimera fel och misstag rekommenderar vi att förbereda hanteringen av kontrolluppgifter i god tid inför årsskiftet. Två vanliga kontrolluppgifter är KU20 och KU31.
 
På KU20 ska kontrolluppgift om ränteinkomster lämnas. I regel är företaget också skyldigt att göra skatteavdrag med 30 procent av utbetalt belopp. Räntan och skatteavdraget ska redovisas till Skatteverket den månad den är tillgänglig för mottagaren.
 
Har det beslutats om utdelning i företaget ska kontrolluppgift på KU31 lämnas till Skatteverket. KU31 ska innehålla information om utdelning och eventuellt skatteavdrag så som vilken aktie eller annat värdepapper som utbetalningen kommer ifrån, avdragen preliminär skatt eller innehållen kupongskatt.
 

Vad som gäller vid julgåvor och julfest 

Avdragsmöjligheterna vid julfest och julbord är mycket begränsade. Du får endast göra avdrag för enklare förtäring under förutsättning att utgiften för en person max uppgår till 60 kronor exklusive moms. Allt utöver denna summa medges inte avdrag för alls. För kringkostnader som lokalhyra och underhållning medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle.
 
Julgåvor till de anställda är skattefria och avdragsgill om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Vill du ge en gåva där värdet är mer än 500 kronor ska den anställde bli beskattad för hela beloppet och företaget får heller inte dra av momsen.
 

Investera i nya inventarier

Om ditt företag går med vinst och har kalenderår som räkenskapsår är det smart att investera i nya inventarier och maskiner före årsskiftet. Detta för att få ner resultatet och därmed minska vinstskatten. Förbrukningsinventarier som har en livslängd på max tre år får dras av direkt. Detsamma gäller för inventarier där anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor. Behöver du investera i dyrare inventarier och maskiner är det även fördelaktigt att göra det före årsskiftet. Det möjliggör avskrivningar för hela året även om du bara ägt investeringar några dagar före årsskiftet.
 
Har du några funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Revise. 

Vi utökar teamet med en ny redovisningskonsult