Revise växer – vi etablerar oss i Stockholm

Vi är glada över att ha kunnat förvärvat ett etablerat bolag som Expand U AB. Detta innebär att vi blir ännu större med fler kunder, medarbetare och ett bredare tjänsteutbud. Vi ser mycket fram emot att börja arbeta tillsammans och ta oss an nya spännande kunduppdrag. 


- Kvalitet är något båda bolagen står starkt bakom och vi drivs mot samma mål. Därför var det en självklarhet att Expand U skulle bli en del av oss. Nu kommer vi kunna erbjuda ett större tjänsteutbud för våra kunder. Samtidigt som vi har stärkt upp kompetensen så att medarbetarna kan avlasta varandra och arbeta med fler roliga kunder på andra geografiska platser, berättar Christian Kromnér. 

En möjlighet att erbjuda nya tjänster

I och med förvärvet kan vi nu erbjuda våra kunder ett större tjänsteutbud. Bland annat kommer vi att bredda oss inom lönetjänster. Med Expand U stärker Revise upp med fler kvalificerade konsulter inom områden som lön, kvalificerad rådgivning, bokslut och skatt. Expand U har erfarenhet inom noterade bolag, där det ställs höga krav inom rapportering. Det är en strategisk viktig del för oss på Revise att kunna erbjuda dessa tjänster.  

Två bolag med samma värderingar

Fokuset och värderingarna är bolagens gemensamma faktor. Det betyder att vi vill hjälpa och göra skillnad för våra kunder på det mest effektiva sättet. Vi satsar därför på att lära känna kunderna på djupet och erbjuda en digital hantering i alla led. Vi vill vara våra kunders ekonomiavdelning, jobba nära ägare och styrelse och därmed vara till störst nytta och hjälp. 

Om Expand U

Expand U, med sina sex anställda, ligger i centrala Stockholm och drivs av Anna Björkbom Nilson och Veronica Permats sedan åtta år. De arbetar med både små och stora företag och hjälper dem med bokföring, redovisning och ekonomistyrning. Precis som för oss på Revise är kvalitet och kunderna det allra viktigaste och vi båda brinner för att driva kundernas företag framåt. 

Läs mer om Expand U här.

Det här behöver du tänka på när vi går in i en lågkonjunktur