Rent-a-CFO: Vi ser till att alla siffror stämmer under året

Är du en av alla småföretagare som sköter ekonomin parallellt med verksamheten eller ensam ekonom på ett medelstort företag? Det är för dig vi tagit fram tjänsten Rent-a-CFO. Under året stämmer vi löpande av att alla siffror är korrekta och du har alltid någon vid din sida att ställa frågor till. 


Många småföretagare som sköter ekonomin själva kan behöva stöd för att slippa strul när det är dags att summera året. På medelstora företag är det ofta en person som tar hand om den löpande bokföringen, vilket kan bli en ensam roll. Till den posten är det även svårt att anställa en person som har kunskap inom alla delar som krävs. Genom oss har ni möjlighet att hyra en ekonomichef som stöttar under hela året. Vi stämmer löpande av bokföringen för att se att allt stämmer, fungerar som bollplank och finns till hands för att svara på de frågor som uppkommer. 

Tjänsten anpassas efter era behov

Företagaren som gör allt själv kan behöva stöttning en gång i månaden och för ekonomen på det medelstora företaget kan det räcka med att vi kommer in en gång i kvartalet eller vid behov. 

De frågor som uppkommer vid avstämningarna handlar ofta om ovanliga transaktioner som man sällan bokför. Till exempel byte av leasingbil, som kanske inte sker så ofta i det lilla företaget. Då är det inte helt enkelt att veta hur det ska bokföras. 

Förutom att vi hjälper till finns vi även där som backup. Om den personen som sköter ekonomin skulle bli sjukskriven eller säga upp sig kan vi hoppa in och sköta den löpande bokföringen tillfälligt. I och med att vi redan är insatta kan vi hoppa in direkt. 


Uppdaterade på nya redovisnings- och skatteregler

I vår bransch uppdateras reglerna, både för hur redovisningen ska skötas och de rent skattemässiga reglerna, med jämna mellanrum. När man arbetar med annat än just ekonomi är det svårt att hänga med i alla ändringar. Vi håller oss uppdaterade och meddelar dig om de ändringar som rör din verksamhet. Självklart kommer vi även med tips och råd som är gynnsamma för dig och din verksamhet. 

Kombinera med bokslut och årsredovisning

När det börjar närma sig bokslut och årsredovisning vill de flesta som anlitar oss som ekonomichefer även att vi tar hand om årsavslutet. Fördelen att anlita samma person är att vi redan har koll på läget och vet att alla siffror stämmer, vilket gör att bokslutsdelen blir mer effektiv, både sett till tid och kostnad.

Läs med om vår tjänst Rent-a-CFO och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. 

 
/Christian Kromnér, auktoriserad revisor

En fullservicebyrå där du kan samla alla dina ekonomifunktioner