Så ombildar du en enskild firma till aktiebolag

Att ombilda en enskild firma till aktiebolag är ett klokt affärsbeslut för att minska det personliga ansvaret och öka företagets trovärdighet. Vid ombildning från enskild firma till aktiebolag finns det ett antal åtgärder som behöver vidtas och viktig information att känna till. I denna guide går vi igenom det som är viktigt att känna till när du ska genomföra denna typ av förändring.

Steg 1. Ta reda på kraven för att bilda ett aktiebolag

För att bilda ett aktiebolag krävs det att man uppfyller vissa formella krav, såsom att ha minst 25 000 kr i aktiekapital. Det kan vara klokt att kontakta en revisor eller jurist för att få hjälp med att uppfylla dessa krav.

Steg 2. Skapa en ny bolagsordning

När du har uppfyllt kraven för att bilda ett aktiebolag måste du skapa en bolagsordning. Bolagsordningen ska beskriva bolagets verksamhet och dess organisation. Det är viktigt att bolagsordningen överensstämmer med de krav som ställs på aktiebolag.

Steg 3. Registrera det nya aktiebolaget

När bolagsordningen är klar kan du registrera ditt nya aktiebolag hos Bolagsverket. När du betalat in aktiekapitalet på minst 25 000 kr, ber du banken om ett intyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Intyget tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning skickar du sedan in till Bolagsverket.

Steg 4. Avsluta enskild firman

När ditt nya aktiebolag är registrerat är det dags att avsluta din enskilda firma. Detta inkluderar att avsluta företagets bankkonton och att avsluta eventuella avtal och kontrakt som är kopplade till din enskilda firma. Du behöver även deklarera för det sista verksamhetsåret och se till att balansräkningen är nere på noll.

Steg 5. Överföra tillgångar och skulder till aktiebolaget

Som sista steg ska du överföra eventuella tillgångar och skulder från din enskilda firma till ditt nya aktiebolag. Detta inkluderar alla inventarier, kunder, avtal och pengar som är kopplade till din företagsverksamhet.

Genom att följa denna guide kan du på ett enkelt sätt ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag. Har du några frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Hur fungerar en kontrollbalansräkning och när måste den upprättas?