När behövs en revisor?

Det finns många regler och lagar att hålla koll på när man driver företag. En av dem är när man behöver anlita en revisor. När bolaget uppfyller vissa storlekskriterier kräver aktiebolagslagen att man har en revisor, men även bolag av mindre storlek kan dra fördel av att anlita en revisor trots att det inte behövs.


Nedan går vi igenom vad en revisor gör och när man behöver anlita en revisor om man ska starta eller äger ett aktiebolag. Vid andra typer av bolagsformer som enskilda firmor, ideella föreningar och ekonomiska föreningar gäller andra regler.

Vad gör en revisor?

En revisor är en oberoende part som bland annat granskar bolagets årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning samt kontrollerar att de regler och lagar som finns efterföljs. En revisor har oftast stor inblick i företaget och kan vara behjälplig i en mer affärsrådgivande roll och kan hjälpa till att utveckla bolaget vidare.

För att få titeln auktoriserad revisor krävs en universitetsutbildning, lång branscherfarenhet och en revisorsexamen.

När behöver man anlita en revisor?

Huvudregeln säger att alla aktiebolag ska ha en revisor men det finns vissa undantag. I ett stort aktiebolag krävs alltid en auktoriserad revisor. Det krävs inte att man anlitar en revisor i mindre bolag men däremot finns det flera fördelar. För det första ger en revision bolaget en kvalitetsstämpel gentemot externa aktörer vilket bland annat gör det enklare att göra affärer. Man ökar helt enkelt förtroendet för företaget, både externt och internt. Sedan ger revisionen även en intern trygghet.

Men hur vet man när aktiebolaget räknas som större eller mindre? Ett större aktiebolag är företag som uppfyller minst två av nedanstående villkor under två år:

  • Aktiebolaget har mer än tre anställda
  • Aktiebolaget har en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor
  • Aktiebolaget har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor

Vi finns här för dig

Står du inför att anlita en revisor eller har några frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Revise. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom revision. Läs mer om hur vi arbetar med revision.

Tips inför årsskiftet 2022 för dig som företagare