Säkerställ en avkopplande semester: Fördelarna med att göra en likviditetsplan

Under sommaren och semesterperioden har många företag lägre aktivitet vilket också innebär lägre intäkter. Samtidigt ska semesterlöner och övriga kostnader betalas ut. För att förebygga negativa överraskningar när du kommer tillbaka från semestern kan det vara en bra idé att göra en likviditetsplanering – dvs. se över när pengar kommer in och ska betalas ut.


En likviditetsplanering hjälper dig att förutse eventuella likviditetsproblem som kan uppstå under sommaren och ger dig tid att lösa problemet innan det uppstår.

Månaden direkt efter semestern brukar vara den som slår hårdast på kassaflödet. Under denna tidpunkt ska fasta kostnader och löner fortfarande betalas, samtidigt som intäkterna från semestermånaderna varit lägre.

Här är tre tips inför sommaren:

1. Säkerställ tillräcklig likviditet – Se över företagets ekonomi, börja med tillgångarna. Har företaget pengar på banken? Hur mycket är utfakturerat men ännu inte inbetalt? Hur mycket har du upparbetat som ska faktureras?

Titta sedan över skulderna. Vad har du för leverantörsskulder och skatter som ska betalas – och när ska de betalas? Löner? Titta vecka för vecka och se hur mycket pengar som ska komma in och hur mycket som ska betalas ut.

Om du inser att pengarna inte kommer räcka under en period kan det vara en idé att till exempel prata med banken om en checkkredit, förkorta betaltiden på nya fakturor (om det är möjligt), alternativt att sälja några fakturor för att få in pengarna lite snabbare.

2. Hantera personalens semester – Under sommaren tar många anställda semester vilket kan påverka företagets produktivitet och arbetsbelastning. Det är viktigt att planera för detta och se till att det finns tillräckligt med personal på plats för att undvika eventuella förseningar eller oönskat produktionsbortfall. Det kan även finnas extra kostnader för sommarjobbare/vikarier som också bör beaktas i likviditetsplaneringen.

3. Hantera långsamma och försenade betalningar – Även ägare och ekonomiavdelningar har emellanåt semester vilket kan leda till försenade inbetalningar. Håll koll på detta och skicka iväg en ”friendly reminder” om du märker att betalningen inte kommit in ett par dagar efter förfallodatum.

Vi på Revise kan hjälpa dig med likviditetsplaneringen för att säkerställa en sommar utan ekonomiska överraskningar. Välkommen att kontakta oss

Så ombildar du en enskild firma till aktiebolag