5 tips – detta bör du tänka på innan årsskiftet

I och med att vi börjar närma oss årsskiftet är det hög tid att börja titta igenom företagets ekonomi. Exempelvis kontrollera att du har tagit ut tillräckligt med lön. Det finns även några tillfälliga regler som slutar att gälla 31 december som du kan passa på att nyttja. 

 

Planera din lön

Att ta ut lön är viktigt för att exempelvis ha någon pension att ta ut längre fram och för att få ersättning vid sjukdom. Genom att ha koll på gränsvärdena kan du planera hur mycket du ska ta ut i lön för att det ska bli optimalt, förutsatt att du har likviditet i bolaget. 
2021 är brytpunkten för statlig inkomstskatt 537 000 kronor. En lön på 550 000 kronor ger maximal pensionsgrundande inkomst. Har du möjlighet att ta ut en högre lön än så bör du istället fundera på att ta ut utdelning eller sätta av mer pengar till tjänstepension. 
 

Tillfälligt skatteavdrag för investering

Riksdagen beslutat om en tillfällig lag som gäller under 2021 som innebär att att den som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier. 
Företagare får dra av 3,9 procent av kostnaden för inventarier som köpts under hela 2021, dock krävs det att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot. De inköpta inventarierna måste även vara kvar i företaget under hela 2022. 
 

Skattefria gåvor för upp till 2000 kronor

Under hela 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda upp till 2000 kronor. Dessa gäller utöver de regler för skattefria gåvor som redan finns. Till exempel får företagare ge sina anställda en skattefri julgåva för 500 kronor. Fram till årsskiftet får dessa kombineras, vilket innebär att de kan ge en skattefri julgåva för 2500 kronor. 
 

Börjar företaget närma sig gränsen för revisionsplikt?

Många företagare väljer frivilligt att anlita en revisor som kontrollerar att allt är i sin ordning. Har du ingen revisor än är det bra att kolla upp om du börjar närma dig gränsvärdena för revisionsplikt. Om företaget under de senaste två räkenskapsåren har fler än 3 anställda, har över 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller 3 miljoner kronor i nettoomsättning måste du anlita en revisor.
 

Vila och reflektera

Under julen brukar tempot sjunka i de flesta företagen. Passa på att använd tiden till att vila och reflektera. Fundera över om allt gått som du har tänk dig? Om inte, vad kunde du ha gjort annorlunda? Sätt även upp mål och gör en plan för 2022.
Tillfällen när de är lite lugnade är perfekta för att göra en budget. Upprätta en resultatbudget där du sammanställer företagets förväntade intäkter, kostnader och resultat samt en likviditetsbudget för att få koll på om pengarna kommer att räcka för att täcka utgifterna varje månad.
 
Har du haft svårt att hinna med ekonomiarbetet under året är du välkommen att kontakta oss så avlastar vi dig!

Vi välkomnar ytterligare en medarbetare – Axel Konradsson