Vi flyttar till större lokaler i Linköping inför kommande expansion

Våra tre medarbetare i Linköping kommer att flytta till större lokaler i juli. I dagsläget är de trångbodda, men flytten innebär även att vi har möjlighet att expandera. Ambitionen är att vara tio medarbetare i Linköping inom tre år. 

 
Sedan starten 2021 har Revise expanderat kraftigt, både med fler medarbetare i Norrköping samt genom förvärv av Replakon i Linköping och Expand U i Stockholm. Nu satsar vi på större lokaler i Linköping för att kunna bli ännu fler medarbetare. 
– Eli, som drev Replakon och idag arbetar på vårt Linköpingskontor har arbetat som redovisningskonsult i 40 år. Det ska bli riktigt spännande att flytta och utöka verksamheten där, säger Anette Rinnegård, som ansvara för flyttprojektet. 
 
Hon är bland annat utbildad civilekonom och tanken är att hon ska sitta i Linköping efter flytten i juli. 
– Även Axel kommer att sitta en del i Linköping. 
 
I och med flytten kommer vi kunna hjälpa flera kunder i Linköping med bokföring, bokslut, deklarationer, löner och andra tillhörande tjänster och sist men inte minst rådgivning kring företagande, ekonomi och skatter. Behövs en auktoriserad revisor har vi för närvarande den kompetensen på kontoret i Norrköping. 
– Vi kommer även kunna erbjuda vår tjänst Rent-a-CFO i Linköping, säger Anette och fortsätter:
– Utmaningen när vi växlar upp så snabbt är att behålla den familjära stämningen som råder på Revise. Replakon har samma värderingar som Revise i grunden, så jag är säker på att det kommer att gå bra. Detta kommer bli en rolig resa.

Anette tillför både kompetens och erfarenhet till Revise