Därför ska du skicka in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket

Har du inte skickat in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket ännu tycker vi absolut att du ska testa. Några av fördelarna är att det är enkelt, det går snabbt och handläggningstiden blir kortare. Vill du ha hjälp med digital inlämning och elektronisk signering finns vi på Revise här för dig.


Vi lever i en tid där digitalisering spelar en allt viktigare roll inom företagsverksamhet och offentliga myndigheter. Digitala inlämningar av årsredovisningar är därför en modern och framåtriktad metod som främjar smidighet, noggrannhet och effektivitet. Genom att omfamna denna möjlighet kan företag dra nytta av de många positiva aspekterna som digitala processer erbjuder.

Tidsbesparing och effektivitet

Spara tid genom att slippa all pappershantering. Ladda upp en avskrift av den årsredovisning som bolagsstämman beslutat om, gör en digital signering med mobilt BankID och följ sedan hela processen i Bolagsverkets app. Du undviker även risker med förlorad eller fördröjd posthantering genom att skicka in redovisningen digitalt.

Ökad säkerhet och noggrannhet

Digital inlämning minskar risken för felaktigheter som kan uppstå vid manuell hantering av pappersdokument. Systemen som används för digital inlämning är ofta utformade för att upptäcka fel och brister, vilket bidrar till en högre grad av noggrannhet.

Bättre tillgänglighet och spårbarhet

Genom digital inlämning finns ditt dokument alltid tillgängligt i systemet och kan enkelt spåras. Det blir lättare att hålla reda på tidpunkter för inlämning och eventuella ändringar.

Snabbare handläggningstid

Om årsredovisningen är fullständig registreras den direkt. Det blir även enklare att få feedback och eventuell korrigering från Bolagsverket när du skickar in den digitalt. Detta gör att du snabbt kan åtgärda eventuella fel eller brister och undvika onödiga förseningar.

Miljömedvetenhet

Digital inlämning bidrar till minskad pappersanvändning och minimerar miljöpåverkan i och med minskat avfall och koldioxidutsläpp i samband med pappershantering och transport.

Varmt välkommen att kontakta oss på Revise om du vill ha hjälp med elektronisk signering och digital inlämning till Bolagsverket. 

En perfekt tid för att stanna upp och reflektera över verksamhetens ekonomiska resultat