Tips för en snabb och smidig bokslutsprocess

Nytt år - och därmed nytt räkenskapsår för cirka 84 procent av alla Sveriges företag (SCB, 2020). Och med något nytt framför sig lägger man något gammalt bakom sig. Det är bokslutstider!

 

Nu går vi in i en tid som kan vara lite rörig för många, när man arbetar med två räkenskapsår samtidigt. Vi har skrivit ihop några tips som vi tror kommer kunna hjälpa dig i ditt bokslutsarbete. 

Håll uppe farten! 

Visst är det flera månader bort innan deklaration och årsredovisning ska skickas in men försök att arbeta med och göra klart bokslutet nu. Ju längre tid du väntar desto svårare blir det att komma ihåg vad som hände under förra året. Väntar du in i det sista får du också tidspress på dig vilket riskerar att försämra kvaliteten. Sen är det ju också så att bokföring är en färskvara. Om du inte får fram ett bokslut förrän halva nästa räkenskapsår passerat kan du gå miste om viktig information som du behöver tidigare under våren. Att inte ligga efter med bokföringen är extra viktigt nu under en lågkonjunktur då många branscher har det tufft. Aktuella siffror som visar hur det går för företaget och om åtgärder behöver vidtas är jätteviktigt i oroliga tider. 

Se över dina rutiner

 Vissa saker gör du säkert bara i samband med bokslutet - alltså en gång per år. Såvida du inte har dessa saker nedskrivna är det dels lätt att glömma bort ATT utföra dem men också HUR. Går det istället att utföra några av dessa uppgifter månadsvis/kvartalsvis eller halvårsvis istället? Genom att omfördela några uppgifter till andra tider på året kortar du ner tiden du behöver lägga på bokslutsarbetet. 

Ta hjälp med det du inte behärskar

Det är svårt att vara expert på allt. Dela upp bokslutsarbetet mellan dig och din redovisningskonsult/revisor. Vi har andra programvaror som gör arbetet betydligt snabbare och smidigare än att manuellt behöva sitta och räkna. Två par ögon ser också mer än ett par. 

Blicka framåt 

Nytt år, nya möjligheter - men också nya lagar. Se till att hålla dig uppdaterad om några nya lagar eller förändringar som påverkar bolaget trädde i kraft vid årsskiftet, och se till att uppdatera era rutiner därefter om det behövs.

Om bolaget har vuxit mycket kanske det är dags att fundera på att ta in en ekonomichef som kan hjälpa till att utveckla ekonomiarbetet framåt? Via oss på Revise kan du hyra en ekonomichef utifrån ert behov. Från bara några timmar per månad och uppåt. Kontakta oss om du vill veta mer om detta!

Så kan du som företagare tänka kring ekonomin i lågkonjunktur