Fördelar med aktiebolag framför enskild firma

Visste du att medianföretaget i Sverige inte har några anställda? Förutom ägaren vill säga. Det finns med andra ord väldigt många enmansföretag i vårt avlånga land, men oavsett om du är ensam eller har anställda, vilken företagsform är att föredra?

Utan att gå allt för djupt in i frågan och genom att generalisera något är aktiebolag den bolagsform som passar de flesta bäst, här kommer några av fördelarna:
 

 • I ett aktiebolag är din privatekonomi skyddad om bolaget till exempel skulle gå i konkurs, bli stämt eller liknande. I en enskild firma är din privatekonomi och företagets ekonomi sammanflätade vilket kan ställa till problem om något skulle gå fel. Under många år behövde man gå in med minst 50 000 kronor i aktiekapital för att starta ett aktiebolag men sedan 2020 är detta belopp halverat till endast 25 000 kronor. Tio år innan detta, 2010, togs kravet på revisor bort för de minsta bolagen. Genom dessa förändringar har tröskeln för att starta ett aktiebolag minskat markant.  

 • I ett aktiebolag räknas du som ägare som anställd och du har därmed rätt att till friskvårdsbidrag, julgåva etcetera precis som övriga anställda.

 • Om ditt företag går bra har du i ett aktiebolag möjlighet att göra en aktieutdelning. Utdelning är lägre beskattad än lön. Denna möjlighet finns inte i en enskild firma.

 • Ett aktiebolag möjliggör att ni kan vara flera delägare. Aktiebolaget är en egen juridisk person och ingår sina egna avtal. Det gör det lätt att sälja bolaget utan att behöva överlåta varje avtal till en ny ägare vilket blir fallet om avtalen står på dig privat.

 • Ett aktiebolag framstår i mångas ögon som ett mer seriöst företag och det är lätt att till exempel via allabolag.se granska bolaget innan man inleder en affärsrelation med varandra.
   
  Oavsett bolagsform kan företagets administration, eller kanske mer specifikt, företagets ekonomi och bokföring ses som ett nödvändigt ont av många. Även om det är viktigt att förstå företagets siffror är det inte nödvändigt att du sitter och bokför varenda siffra. Vi på Revise är vana att avlasta företagare med bokföring, löner, bokslut och deklarationer. Att outsourca en del av sin ekonomihantering är tillsammans med IT de vanligaste tjänsterna man väljer att ta hjälp med. Anledningen är att arbetet går betydligt snabbare när det utförs av någon som arbetar med den här typen av uppgifter dagligen. Dessutom får du mer tid som du kan lägga på din "superkraft". Win-win helt enkelt.
   
  Förutom att hjälpa din i det löpande ekonomiarbetet kan vi även agera bollplank eller rådgivare kring företagets ekonomi. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om våra tjänster!
Tips för en snabb och smidig bokslutsprocess